hutnia.pl

Projekt HUTNIA

..."Nauka postarzała się w dawnych kryteriach metodycznych przywykłych do spokoju umysłowego. Tymczasem tylko dynamiczne i szalone wichury intelektualne mają możność zobaczyć w błysku myśli poszukiwaną prawdę, która ukazuje się na mikrosekundę."...

Włodzimierz Sedlak, "Człowiek i Góry Świętokrzyskie"


Projekt HUTNIA -  niekonwencjonalny, autorski projekt naukowy, którego częścią jest publiczny portal internetowy, przedstawiający dotychczasowe i planowane prace związane z odtworzeniem i posadowieniem starożytnego procesu pozyskiwania żelaza z rejonu Łysogór w technicznych realiach ... 

Spróbuj zrozumieć, co chcemy pokazać światu przez pryzmat projektu. >>>

Poznaj dotychczasową wiedzę na temat starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego. >>>

Przemyśl proponowaną przez nas koncepcję i technologię pozyskania żelaza. >>>

Pomóż jeśli potrafisz i chcesz przywrócić do życia dziedzictwo naszych przodków. >>>

Doceń ogrom dotychczasowej pracy naukowej. >>>

Zrozum naszą intencję i cel działania. Wyostrz zmysły i czytaj uważnie - nawet między wierszami...