hutnia.pl

etnografia

"Prasłowiańskie motywa architektoniczne", S.Jakubowski, 1923 rok, wydawca: Orbis Kraków-Dębniki;

"Kultura ludowa Słowian. Część I. Kultura materialna", K.Moszyński, 1929 rok, wydawca: Polska Akademja Umiejętności;

"Kultura ludowa Słowian. Część II. Kultura duchowa", K.Moszyński, 1934 rok, wydawca: Polska Akademja Umiejętności;

"Kultura ludowa Słowian. Część II. Tom II. Kultura duchowa", K.Moszyński, 1939 rok, wydawca: Polska Akademja Umiejętności;

"Literatura ludowa", Rozprawy i prace naukowe, 1957 rok, wydawca: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze zakład im.Ossolińskich;

"Człowiek, wstęp do etnografii powszechnej i etnologii.", K.Moszyński 1958 rok, wydawca: Wydawnictwo Ossolineum;

"Izogłosy gwarowe na obszarze kieleckiego sektora Atlasu Gwar Polskich", K.Dejna, 1991 rok, wydawca: Łodzkie Towarzystwo Naukowe;

"Charakterystyka fonetyczna gwar między Wisła,Sanem,Wisłokiem i Wisłoką", J.Wójtowicz, 1966 rok, wydawca: Komitet Językoznawstwa PAN;

"Kultura obyczajowa mieszkańców wsi kieleckiej XIX i XX wieku", H.Mielicka, 1995 rok, wydawca: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego;

"Formy kultu bóstw domowych na terenie Europy w starozytności", T.Makiewicz, 1987 rok, wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza;

"Tabu w dialektach polskich", A.Krawczyk-Tyrpa, 2001 rok, wydawca: Akademia Bydgoska;

"Legendy świętokrzyskie" pod redakcją Krzysztofa Brachy, 2009 rok, wydawca: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;

"Legendy i podania świętokrzyskie" pod redakcją Alicji Trukszyn, 2009 rok, wydawca: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;

"Człowiek i środowisko w pradziejach" pod redakcją Janusza K. Kozłowskiego i Stefana K. Kozłowskiego, 1983 rok, wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe;

"Człowiek i żelazo", P.Murza-Mucha, J.Ziemkiewicz, 1967 rok, wydawca: Wydawnictwo "Iskry";

"Wstęp do filologii słowiańskiej", L.Moszyński, 1984 rok, wydawca PWN;

"Encyklopedia kultur pradziejowych", M.Brezillon, rok 1981, wydawca:Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe;

"Ustroje społeczno-gospodarcze w okresie dzikości i barbarzyństwa", L.Krzywicki, 2003 rok, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk;

"Z dziejów narzędzi pracy. Od motyki do kombajnu", J.Topolski, 1957 rok, wydawnictwo "Wiedza Powszechna";