hutnia.pl

myśl ludzka

"Człowiek i Góry Świętokrzyskie", Włodzimierz Sedlak, 1993 rok, wydawca: Książka i Wiedza

"Życie jest światłem", Włodzimierz Sedlak, 1985 rok, wydawca: Instytut Wydawniczy PAX

"Inną drogą", Włodzimierz Sedlak, 1988 rok, wydawca: Instytut Wydawniczy PAX

"Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien" Alina Domańska-Baer, 2009 rok, wydawca: Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego;

"Co pracownik i student szkoły wyższej o ochronie własności przemysłowej wiedzieć powinien", Alicja Adamczak, Elżbieta Dobosz, Marcin Gędłek, 2009 rok, wydawca: Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego;

"Czerpiąc z przeszłości, kreuj przyszłość: wynalazki i patenty", Opracowanie na podstawie publikacji WIPO "Learn from the Past, Create the Future: Inventions and Patents", Alicja Adamczak, Marcin Gędłek, 2010 rok, wydawca: Krajowa Izba Gospodarcza;

"Mieczysław Radwan. Życie i działalność", pod redakcją A.Rembalskiego i K.Wójcika, 1987 rok, PTTK ZW Kielce;