hutnia.pl

partnerzy

..."W nowej dziedzinie trzeba tkwić, zmagać się, pracować w niej, spotykać się osobiście z trudnościami i doznawać olśnień. Gotową papką uczoności nie można nikogo nakarmić. Kiedy ilość zainteresowanych dostatecznie wzrośnie, mówić się będzie już nie jako o nowości "...

Włodzimierz Sedlak, "Inną drogą"


Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - pilotażowa ocena badań projektu, wsparcie w publicznych rekonstrukcjach >>>

Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach - promocja badań, wiedza o regionie >>>

madventure.pl - logistyka, zaplecze techniczne  >>>

Fotografia profesjonalna. Krzysztof Pęczalski - fotografia, reportaż, dokument, multimedia >>>

SKANER. Sebastian Murzynowski - multimedia, elektronika, internet >>>

BONAR. Budujemy z drewna - profesjonalna obróbka drewna, budowa domów i obiektów użyteczności publicznej z drewna i bali drewnianych. Skład drewna.  >>>

Panoramy Wirtualne - realizm bez granic. >>>

MassInternet - projektowanie, budowa stron i serwisów internetowych. >>>

WAŻNE: wymieniając naszych partnerów informujemy, że wspierając nasze działania nie zawsze utożsamiają się z treścią publikowaną na naszych stronach internetowych. Szczególnie odnosi się to krytyki pewnych teorii naukowych, ktróre kwestionuje główny technolog projektu, Marcin Marciniewski. Jego publikacje i szczegółowa analiza często wykraczają poza wiedzę i zainteresowania partnerów projektu. Nie oznacza to oczywiście, że na wspólnych płaszczyznach prac projektu autor teorii i partnerzy nie mają nici zrozumienia i oczywistego poparcia - wręcz przeciwnie. Przypominamy - jednym z głównych założeń Projektu HUTNIA jest podział kompetencji i wąska specjalizacja we wszystkich etapch jego funkcjonowania. Dotyczy to nie tylko badań naukowych, ale i funkcjonowania całego przedsięwzięcia.